Danh Mục

IT Staff 

IT Staff 

Công Ty TNHH PHA Việt Nam

Mô tả chi tiết công việc

* Job description:
- Part Number & BOM Management
- Manage SAP modules
- SUB system management
- Network / Network Management
- Operation management (H/W, S/W management)
- Support for inventory handling
- Computer equipment purchase management and bill management

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Requirement:
- Have 2 years experience for the position.
- Good negotiation and persuasion skills.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to:

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân sự
  • Địa chỉ: Lô CNA, DeepC2, Khu công nghiệp Đình Vũ- Cát Hải , Quận Hải An , Hải Phòng, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày hết hạn: 
14/11/2019