Danh Mục

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, Nhà trường thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

* Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó:

– Khoa Cơ – Điện – Lạnh: 03 chỉ tiêu.

– Khoa Kinh tế – Tin học: 01 chỉ tiêu.

– Khoa Máy - Đóng tàu thủy: 01 chỉ tiêu.

– Khoa Công nghệ Thủy sản: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Đào tạo: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Tổ chức – Hành chính: 02 chỉ tiêu.

– Phòng Công tác HSSV: 01 chỉ tiêu.

– Phòng Quản trị đời sống: 01 chỉ tiêu.

* Hồ sơ dự tuyển gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước ngày 20/10/2017.

* Địa chỉ: 804 Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

** Chi tiết thông báo như sau: 

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, kinh tế và Thủy sản tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, kinh tế và Thủy sản tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, kinh tế và Thủy sản tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, kinh tế và Thủy sản tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, kinh tế và Thủy sản tuyển dụng viên chức năm 2017

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, kinh tế và Thủy sản tuyển dụng viên chức năm 2017

Nguồn tin: tefco.edu.vn