Danh Mục

UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc quận năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu, trong đó:

– Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình: 06 chỉ tiêu.

– Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận: 09 chỉ tiêu.

– Trung tâm Phát triển quỹ đất quận: 14 chỉ tiêu.

– Ban quản lý dải trung tâm thành phố: 14 chỉ tiêu.

2. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 4/10/2017 đến hết ngày 31/10/2017 trong giờ hành chính các ngày làm việc tại Phòng Nội vụ UBND quận Hồng Bàng, số 44 phố Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

*** Chi tiết thông báo như sau:

UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

Nguồn tin: hongbang.haiphong.gov.vn