Danh Mục

Giám Đốc Chi Nhánh

GP Bank - Ngân Hàng Thương Mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

Thông Tin Tuyển Dụng

Phúc lợi

 •  Bảo hiểm theo quy định
 •  Du Lịch
 •  Phụ cấp
 •  Thưởng
 •  Chăm sóc sức khỏe
 •  Đào tạo
 •  Tăng lương
 •  Công tác phí
 •  Phụ cấp thâm niên
 •  Chế độ nghỉ phép

Mô tả Công việc

 • Ứng viên đăng ký ứng tuyển theo mẫu định dạng file excel, vui lòng tải Mẫu tại Website của GP Bank hoặc tại đường link: drive.google.com/open?id=1hPAJ9axCqmAudb4pscYhB59nNAu6wC7u
 • Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: Tên đơn vị ứng tuyển - Tên vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên

​Mô tả công việc:

Vai trò:

 • Giám đốc Chi nhánh/PGD TT là người đứng đầu Chi nhánh/PGD TT có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh/PGD TT; Tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh của Chi nhánh/PGD TT nhằm sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản và các nguồn lực khác được giao để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh do Tổng Giám đốc, HĐTV giao, đảm bảo phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển chung của GPBank, tuân thủ các quy định nội bộ của GPBank và Pháp luật hiện hành.

Nhiệm vụ chính:

1. Quản lý, điều hành toàn diện hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác theo chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh/PGD TT và phạm vi được HĐTV/Tổng Giám đốc GPBank phân cấp thẩm quyền, ủy quyền:
- Xây dựng các chương trình/kế hoạch, các giải pháp, biện pháp thực hiện và tổ chức thực hiện trên cơ sở các nhiệm vụ được giao. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện để hoàn thành tốt các chương trình/kế hoạch công tác;
- Triển khai, phân bổ chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm, quý cho Phòng Kinh doanh, các phòng/ban khác và các Phòng giao dịch thuộc quản lý của Chi nhánh/PGD TT;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Chi nhánh/PGD TT tuân thủ các quy định nội bộ của GPBank và Pháp luật hiện hành;
- Trực tiếp kiểm soát, phê duyệt các giao dịch, các hồ sơ/tài liệu theo phân cấp và theo quy trình/quy định nghiệp vụ;
- Đề xuất với cấp quản lý các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh/PGD TT, cũng như của các đơn vị/bộ phận nghiệp vụ khác;
- Phân công, theo dõi, đánh giá, tổ chức công tác đào tạo đối với cán bộ trong Chi nhánh và Phòng giao dịch thuộc sự quản lý của Chi nhánh/PGD TT. Đề xuất và thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo/bồi dưỡng,điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, xếp lương, điều chỉnh tăng giảm lương, xử lý kỷ luật lao động, giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động tại chi nhánh/PGD TT theo đúng quy định của GPBank và trong phạm vi được Tổng Giám đốc GPBank uỷ quyền;

2. Tổ chức công tác marketing, tư vấn, hỗ trợ các khách hàng về các dịch vụ/sản phẩm của GPBank:
- Tìm kiếm, phát triển khách hàng, áp dụng các chính sách, sản phẩm, chương trình khuyến mại, chăm sóc đối với khách hàng theo từng phân khúc tại Chi nhánh/PGD TT, bám sát định hướng hoạt động kinh doanh của GPBank;
- Theo dõi, đánh giá việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của GPBank, tiếp thu các ý kiến phản hồi của khách hàng để đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
- Quản lý danh mục khách hàng tại Chi nhánh/PGD TT, đề xuất chính sách thích hợp cho từng đối tượng khách hàng theo từng thời kỳ.

3. Thiết lập và duy trì công tác kiểm tra/kiểm soát/giám sát để đảm bảo toàn bộ các hoạt động của Chi nhánh được thực hiện thông suốt, thuận lợi theo đúng các quy trình/ quy định/hướng dẫn nghiệp vụ.

4. Công tác quan hệ đối ngoại:
- Duy trì thường xuyên mối quan hệ với các cơ quan ban ngành địa phương, NHNN trên địa bàn;
- Phát triển, tạo lập, duy trì mối quan hệ gắn bó, tin cậy của khách hàng với GPBank; Trực tiếp quản lý các mối quan hệ với các khách hàng có giá trị cao;
- Đại diện GPBank tham dự các phiên tòa trong đó GPBank là Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan theo sự ủy quyền của Tổng Giám đốc.

5. Hướng dẫn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV.

6. Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của GPBank và chất lượng dịch vụ khách hàng.

7. Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về các hoạt động của Chi nhánh/PGD trung tâm theo quy định của GPBank.

8. Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo GPBank, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.

9. Được đề xuất cấp có thẩm quyền sắp xếp nhân sự và công việc trong nội bộ Chi nhánh/PGD trung tâm, đảm bảo hoạt động hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp Lãnh đạo và theo quy định của GPBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên trình độ trên đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc, Quy chế tuyển dụng lao động và Quy chế quản lý cán bộ GPBank trong từng thời kỳ.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm, trong đó có 03 năm kinh nghiệm công tác trong ngành Tài chính, Ngân hàng và có tối thiểu 02 năm làm Trưởng phòng hoặc tương đươmg trở lên, có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiệp vụ Tín dụng, đã từng phụ trách trực tiếp các phòng Khách hàng/phòng Kế toán/PGD ít nhất 01 năm trở lên. Trường hợp cán bộ được tuyển dụng/tiếp nhận ngoài hệ thống ưu tiên có kinh nghiệm quản lý vị trí tương đương tại các NHTM khác.
 • Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của chức danh được bổ nhiệm.            
 • Trình độ Tin học: đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 • Am hiểu kiến thức về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nghiệp vụ Tín dụng ngân hàng, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại và rủi ro của từng loại hình tín dụng cho đối tượng khách hàng bán lẻ, Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp.
 • Hiểu biết về luật NHNN, luật các TCTD và hiểu biết các luật khác có liên quan.
 • Kỹ năng:

+) Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức tốt;
+) Quản lý công việc hiệu quả;
+) Kỹ năng phát triển khách hàng, giao tiếp tốt, có mối quan hệ rộng, chủ động sáng tạo.
+) Kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình và thuyết phục;
+) Phân tích, tổng hợp thông tin. Nhận định rủi ro và ra quyết định; 
+) Kỹ năng nghiên cứu, tư duy logic, tư duy hệ thống;       
+) Hiểu rõ nhu cầu công việc của cán bộ và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm;
+) Giải quyết các bất đồng/mâu thuẫn giữa các cá nhân để đạt được mục tiêu chung;
+) Nhận diện các xu hướng biến động trong ngành và xây dựng chiến lược hướng tới mục tiêu chung của tổ chức;
+) Giám sát, kiểm soát và đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ, đưa ra phương pháp/hướng dẫn cần thiết hoặc định hướng rõ mục tiêu, kế hoạch hành động đúng đắn để cán bộ hoàn thành tốt công việc;
+) Thiết lập, duy trì mối quan hệ trong và ngoài hệ thống nhằm phục vụ công việc tốt nhất.

Hồ sơ dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu quy định của GPBank 

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần chứng thực) chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

4. Bản sao giấy khai sinh (không cần chứng thực);

5. 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

6. Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có chứng thực theo yêu cầu của GPBank tại vòng phỏng vấn hoặc trước khi có kết quả tuyển dụng theo quy định của GPBank.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

 • Hình thức nộp hồ sơ: Trực tuyến hoặc trực tiếp tại văn phòng
 • Thời gian: Từ ngày 15/9/2019 đến hết ngày 14/10/2019.
 • Địa điểm nhận hồ sơ:

+  Khu vực Hà Nội: ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ GPBank (Tầng 19, Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội);

+ Khu vực Hải Phòng: ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính GPBank CN Hải Phòng: số 98,100+1/100 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng);

Đối với các ứng viên ở xa, không thể trực tiếp đến nộp hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ nêu trên.

Lưu ý:

- GPBank chỉ thông báo lịch phỏng vấn đối với ứng viên có phiếu dự tuyển đúng theo mẫu của GPBank và đủ điều kiện dự tuyển;

- Không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi tuyển vào GPBank và không trúng tuyển trong vòng 06 tháng tính từ ngày thi gần nhất cho đến ngày đăng tải thông báo tuyển dụng này;

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

GP Bank - Ngân hàng Thương mại TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Toàn Cầu

https://www.gpbank.com.vn/tuyendungQui mô công ty: 1200-1500

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) là Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, đang từng bước thực hiện tái cơ cấu để trở thành Ngân hàng bán lẻ đa năng, phát triển an toàn, bền vững, hiệu quả và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, GPBank cần tuyển các ứng viên cho vị trí làm việc tại Trụ sở chính, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng

1.1. Vị trí và chỉ tiêu lao động tuyển dụng tại Khu vực Hà Nội

-  Giám đốc/Phó Giám đốc khu vực Hà Nội

-  Cán bộ phòng Chế độ Chính sách khối QLRR&TT- Trụ sở chính

1.2. Vị trí và chỉ tiêu lao động tuyển dụng tại Khu vực Hải Phòng

-  Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng.

2. Mô tả công việc và yêu cầu: Xem chi tiết tại website của GPBank (https://www.gpbank.com.vn/tuyendung).

3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu quy định của GPBank (download tại website của GPBank https://www.gpbank.com.vn/tuyendung);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (không cần chứng thực) chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

- Bản sao giấy khai sinh (không cần chứng thực);

- 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có chứng thực theo yêu cầu của GPBank tại vòng phỏng vấn hoặc trước khi có kết quả tuyển dụng theo quy định của GPBank.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 15/09/2018 đến hết ngày 14/10/2019

Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Khu vực Hà Nội: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ Trụ sở chính GPBank (Tầng 19, Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

+ Khu vực Hải Phòng: ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính GPBank CN Hải Phòng: số 98,100+1/100 Tô Hiệu, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng);

Hoặc gửi trực tuyến qua Careerbuilder

Đối với các ứng viên ở xa, không thể trực tiếp đến nộp hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ nêu trên.

Lưu ý:

- Thông tin chi tiết xem tại website https://www.gpbank.com.vn/tuyendung;

- GPBank chỉ thông báo lịch phỏng vấn đối với ứng viên đủ điều kiện dự tuyển;

- Không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi tuyển vào GPBank và không trúng tuyển trong vòng 06 tháng tính từ ngày thi gần nhất cho đến ngày đăng tải thông báo tuyển dụng này;