Danh Mục

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 viên chức.

2. Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời hạn thông báo và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 25/9/2017 đến hết ngày 20/10/2017 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng.

*** Chi tiết thông báo như sau:

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2017